Bara under de senaste decennierna har ekologik mat, eller ekomat, kommit stort på den svenska marknaden. Detta beror kanske främst på att vi blir allt mer medvetna om vad vi äter och att vi vill äta nyttigt. Vad är ekologisk mat, kan man då fråga sig. Det är mat som är gjord på ekologiska råvaror, det vill säga som kommer från certifierade odlingar. För att bli certifierad finns det vissa regler som måste följas vad gäller växthållning, djurhållning och livsmedelsförädling. Kort sagt kan en ekologisk odling, eller jordbruk, sägas vara ett jordbruk som bygger på lokala och förnybara resurser och där handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel inte används.

KRAV och Svanen – två olika miljömärkningar

Den mest kända miljömärkningen för mat i Sverige är KRAV, som lägger särskild vikt vid djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Det är även de som sätterThis is a bunch of fresh blueberries in a handmade ceramic bowl. The focus is on the blueberry in the center and falls off quickly. reglerna för vilka produkter som får certifieras med KRAV-märket. Om man jämför med de olika EU-märkningar som finns för ekologisk mat, till exempel den EU-ekologiska märkningen, så har svenska KRAV mer långtgående regler. Till skillnad från EU-eko så tar KRAV även hänsyn till klimatpåverkan och sociala frågor, som till exempel rör arbetsvillkor på odlingen. När du ska handla kan det vara bra att veta att du även kan göra stor nytta för miljön genom att köpa möbler, till exempel en soffa eller ett skåp, som är miljömärkta. Det är i regel miljömärkningen Svanen som funnits sedan 1989 och som är Nordens officiella miljömärkning som sköter denna typ av märkning. Idag kan 61 olika grupper av varor och tjänster Svanen-märkas. Svanen tar både hänsyn till energiåtgång vid tillverkning, kemikalieanvändning, utsläpp och avfallshantering, men de kontrollerar även funktion och kvalitet.

Köp ekologiska frukter och bär

Kort sagt kan man säga att KRAV och Svanen är bäst på ekomat. På båda organisationernas websidor kan du läsa om KRAV- och Svanen-märkt mat, och du kan även söka i deras register efter olika märken. Kring frukt och bär finns ofta många frågor. Hur blir till exempel vilda bär, örter och svampar som plockas i skogen KRAV-märkta? Förutom att företaget som har hand om plockningen måste vara certifierat så ställs även krav på att marken där produkterna plockas inte ska ha besprutats på tre år. Eftersom skogsplantor ofta är behandlade med olika kemiska medel får inte heller någon plockning ske på hyggen de tre närmsta åren efter trädplantering. Dessutom är det viktigt att marken inte har en för hög halt av cesium. Plockning får inte heller ske allt för nära en trafikerad väg, plus att plockarna måste ha goda arbetsvillkor, boende och information på sitt språk. En annan fråga gäller ofta banan. Visste du till exempel att varje gång du köper en ekologiskt odlad banan så undviker du att 3,3 gram aktiv substans av bekämpningsmedel sprids i världen?